گفتگوی زیبایی

سؤالات خود را در مورد زیبایی با ما در میان بگذارید.

محمد :

مو سفید

سلام من دختر 19ساله هستم موهام نخ به نخ داره سفید میشه چه کارکنم موهام زیادتر سفید نشه

سجاد :

شاید غصه زیاد می خورین

محمد صادق :

دلیل ارثی هم میتونه باشه

محبوبہ :

دلیلش ارثی وناراحتیه