گفتگوی زیبایی

سؤالات خود را در مورد زیبایی با ما در میان بگذارید.

امیر حسین :

من قدم خیلی کوتاهه بم گفتن داروی سوماتوتروپین مصرف کنم به نظرتون خوبه من نیاز دارم حداقل 20 سانت رشد کنم لطفا کمکم کنید اعصابم خیلی کوتاهه اصلا باید پیش چه متخصصی برم؟

من قدم خیلی کوتاهه اصلا باید پیش چه متخصصی برم؟

فاطمه :

سعی کن ورزش های کششی انجام بوی هر روز مدت نیم ساعت کاقعا خوبه

زهرا :

آخه یه چیزی میگینا، افزایش قد فقط برا زیر ده ساله ها جواب میده در حد دو سه سانت ماکزیمم. اونم با داروهای خاص