گفتگوی زیبایی

سؤالات خود را در مورد زیبایی با ما در میان بگذارید.

حدی :

من مثل مردا رو صورتم ریش دارم چکار کنم که که اینا از بین برن دارو مصرف کردم تاثیری نداشته

موهای صورتم خیلی کلفت شدن سیخ سیخ ان

❤F&M❤ :

لیزر بزن

الناز :

سلام شمابایدلیزرکنی پیش متخصص پوست ومو ودرصورت لزوم هورمونامشخص بشه

نیلوفرآبی :

اول آزمایش غددبده وازوضعیت هورمونها پیش متخصص غدد آگاه شو،اگرمشکلی ازبابت غددوهورمونها نبود به متخصص پوست ومومراجعه کن واگرتشخیص داد لیزرکنید