گفتگوی زیبایی

سؤالات خود را در مورد زیبایی با ما در میان بگذارید.

گل :

راههایی برای درمان زگیل

زگیلهایی که درروی پوست ایجادمیشوند

دکتر حمیده آقائی :

فریز. داروی موضعی. لیزر