گفتگوی زیبایی

سؤالات خود را در مورد زیبایی با ما در میان بگذارید.

گل :

راهی گیاهی و خانگی برای درمان زگیل

زگیل روی دست

الناز :

سلام بهترین راه زیگل بانخ محکم ببندش خودش خشک میشه میوفته وجاشم نمیمونه