اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

☆دُنـیــا☆ :

غزل از خوزستان 4بار سقط داشت بیا اینجا عزیزم کارت دارم...

غزل جون تو ک 4بار سقط داری احتمال داره کمرت شل شده باشه ک بچه تو لگنت نمیمومه برو پیشه ی دعا نویس بهت قفل بده یا ی دعایی برات بنویسه ک کمرت سفت بشه گلم انشالله کمتراز40روز نتیجه میگیری نیتت رو صاف کن انشالله بحق ام البنین جواب بگیری

غزل :

عزیزم دعانویس جایی نمیشناسم اگه پیداکردم بگم دعاچی بنویسه؟

غزل :

مرسی که به فکرمی

☆دُنـیــا☆ :

اول باید برا استخاره بندازه بعد بش مشکلتو بگو اون کارشو بلده بت میگه چکارایی کنی فدات

غزل :

ممنون عزیزم پیدامیکنم خداکنه نتیجه بگیرم

☆دُنـیــا☆ :

انشالله عزیزم.غزل جون کسی از فامیلاتون یا فامیلای شوهرت بهت حسادت نمیکنه؟

غزل :

نمیدونم عزیزم وضع مالیمون نسبت به بقیه درحدمتوسطه ولی به شوهرم چراحسودی میکنن به خاطر کارکردنش

غزل :

شوهرم درامد چندانی نداره ولی به نظرم توچشمیم

☆دُنـیــا☆ :

غزل تواین دوره زمونه هیشکی خوبی کسی نمیخواد حتی فامیل ب هیچکس نباید اعتمادکرد.غزل شاید برات جادو درس کرده باشن

غزل :

ینی ممکنه چشممون زده باشن؟

غزل :

ینی چی جادو درست کرده باشن؟ینی چه جوری اینکاروکردن؟

☆دُنـیــا☆ :

اره احتمال داره حسودا زیادن همه کار میکنن

☆دُنـیــا☆ :

همچی ممکنه غزل برو پیشه ی فالگیری یا سیدی برات استخاره بندازه خیلی بدردت میخوره حواستو از دوره ورت جم میکنه

غزل :

باشه میگردم یه سیدپیدامیکنم

☆دُنـیــا☆ :

حتما اینکارو کن..ولی ب کسی نگو راز رو بین خودت وشوهرت باشه

غزل :

شوهرم اصلااهل دعانیست وبدش میادبامامانم درمیون میزارم

 پاسخ دادن