اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

بی نام :

خدیجه(؟؟؟مامان )میشه اگه هستی

میشه بیایی

 پاسخ دادن