اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

رکسانا :

چکارکنم. جوش چرکی خوب بشه

سایرموضوعات

نسترن :

عسل وابلیمو یا ابلیمووماست بزن عزیز

دنیام همسرمه :

خمیر دندان بزن شب تا صبح بمونه

 پاسخ دادن