اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

بی نام :

سلام صب بخیر

پشتیبان :

صبح شما هم بخیر

💟بارانم💟 :

قربونت برم پشتیبان

🌷سحر🌷 :

سلام صب بخیر

💟بارانم💟 :

خوبین بچه ها؟

🌷سحر🌷 :

ممنون باران شما خوبی

💟بارانم💟 :

فدات خوبم

پشتیبان :

 پاسخ دادن