اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

بی نام :

فرهاداگه هستی بیاکارت دارم؟

💟بارانم💟 :

فرهااااااد؟

💟بارانم💟 :

یسناچراخودتوجای فرهادزدی؟

💟بارانم💟 :

براچی میخندی ؟

💟بارانم💟 :

یه لحظه فک کردم فرهادیا بخدا

💟بارانم💟 :

ن اصلاخوش نگذشت

💟بارانم💟 :

ن دعواکجابودولی هیشگی حال نداشت

💟بارانم💟 :

هیچی بابا

💟بارانم💟 :

توچرا؟

💟بارانم💟 :

سرت هنوزخوب نشده!

💟بارانم💟 :

ایشالله خوب میشه نگران نباش

🌷سحر🌷 :

سلوم یسی باران🤗🤗

💟بارانم💟 :

🌷سحر🌷 :

دیشب تا صالحه رو نخوابوندم نخابیدم 😂😂😂😂

🌷سحر🌷 :

😋😋😋😋😋

🌷سحر🌷 :

یسنا آخرحموم پاهاتو زیرآب سردبگیری خوبه سردرد کاهش میکنه یا اصلا نمیا سراغتاااااااا سخن ائمه است

Mohammad Reza :

درود

کارش تموم شدس

هرکی یمدت سردرد بگیره با هر جنسی،میمیره

🌷سحر🌷 :

فاتحه 😂😂😂😂

😔💖ماتینا😳💖خسته ام :

سلااااام

😔💖ماتینا😳💖خسته ام :

خوبی یسناجان

پشتیبان :

پشتیبان :

Mohammad Reza :

 پاسخ دادن