اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

نیلوفرآبی :

ضمناً دوستان،دیدم که دوستی به اسم zohre گفتن که داروخانه کرم وپمادی واسه افزایش حجم سینه داره،ميخواستم لطف بکنه بگه اسم این کرم ودارو چيه؟همه داروخانه هادارن؟خودشون استفاده کردن تاثیرمثبت دیدن از این محصول؟

استفاده ازکرم حجم دهنده

atefeh :

برین داروخونه مشکلتونوبگین بهتون میدن

نیلوفرآبی :

ممنون ازپاسخگویی سریعتون زهره جان،نمیدونید اسم این کرم چيه؟برم داروخانه چی بگم؟بگم واسه افزایش حجم سینه ميخوام؟بایددکتر داروخانه تایید کنه؟

atefeh :

نه عزیزم به یه کارمندخانومش بگوخودش راهنمایی میکنه عزیزم

atefeh :

کشکم خوبه

نیلوفرآبی :

ممنون زهره جان،فقط يه سوال اثرش موقتی ومقطعیه؟یعنی ازاين ژل هانیست که باشستشویاتعریق آب بشه؟

atefeh :

نه عزیزم دوستم استفاده کرده بودراضی بود

 پاسخ دادن