اگزما در نوزادان

اگزما در نوزادان

برخی از نوزادان در طول 12-6 هفتگی به نوعی اگزما به نام آتوپیگ درماتیت یا اگزمای سرشتی مبتلا میشوند. این نوع اگزما عبارت است از آسیب پوستی خارش دار که با قرمزی ، پوسته ریزی، ترشح و بعضی وقتها با کلفت شدن وبرخی اوقات با نازک شدن پوست همراه است که می تواند به تدریج پیشرفته شود. این اگزما ممکن است در پیشانی و یا پوست سر ظاهر شود. سرازیر شدن آب از دهان نوزادان ایجاد اگزما را در اطراف دهان تشدید میکند. در برخی از موارد، این بیماری تا سن 2 سالگی به صورت خود به خود از بین میرود. اما در حدود نیمی از افرادی که آتوپیک درماتیت را در کودکی دارند تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

13 خرداد، 1395