محرک های معمول بوجود آمدن اگزما

محرک های معمول بوجود آمدن اگزما

عوامل تشدید کننده اگزما عبارت اند از:

مواد شیمیایی موجود در پاک کننده های منزل که باعث خشکی پوست می شوند

افزایش دمای بدن

عرق کردن

تغییرات دمایی

افزایش ناگهانی رطوبت

مواد سخت و زبر مانند پشم

محرک های دیگر مانند استرس، آلرژی غذایی، حیوان خانگی و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/understanding-eczema-basics

http://www.tele-teb.com


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

18 اردیبهشت، 1395