برای از بین بردن جوشهای خود از تزریق کورتیکواستروئید استفاده نمایید.

برای از بین بردن جوشهای خود از تزریق کورتیکواستروئید استفاده نمایید.

در اثر تزریق کورتیکواستروئید میتوانید ترمیم سریع پوست خود را در صورت بروز کیست آکنه بزرگ انجام دهید. پزشک متخصص پوست باید این تزریق را به طور مستقیم بر روی جوش برای کاهش تورم و جلوگیری از زخم انجام دهد. پس از تزریق، کیست آکنه طی چند روز آینده کوچک میشود. توجه داشته باشید که خودتان نباید درمان کیست آکنه را انجام دهید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

19 خرداد، 1395