با اهداف کوچک شروع کنید.

با اهداف کوچک شروع کنید.

شما ممکن است مانند بسیاری از افراد دیگر یک هدف بزرگ در سر داشته باشید و بخواهید یک روزه به آن برسید. بهترین راه برای رسیدن به هدف این است که مجموعه یک سری از اهداف کوچکتر که منجر به هدف بزرگ خود میشود را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، قبل از ثبت نام برای دوی ماراتون، تعیین اهداف رقابتی کوچک را باید در ذهن داشته باشید (برای مثال دویدن در مسابقه ی یک مایلی). برنامه های تناسب اندام به شما کمک می کند تا با قدمهای کوچک به هدف نهایی خود برسید.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1395