تابستان و نکات آرایشی- بیشتر مایعات بنوشید.

تابستان و نکات آرایشی- بیشتر مایعات بنوشید.

سلامتی و زیبایی همیشه همراه هم می آیند، پس زیاد آب بنوشید به خصوص در گرمای تابستان! امتیاز نوشیدن آب از نظر زیبایی این است که پوستی که به خوبی با آب تغذیه شده باشد، جوانتر به نظر می رسد چون چین و چروک های آن تا حدودی به وسیله مایعات زیر پوست پر می شود

منبع:

http://www.staging.webmd.com/beauty/ss/slideshow-summer-beauty-tips

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

21 خرداد، 1395