در انجام تمرینات ورزشی مأیوس نشوید.

در انجام تمرینات ورزشی مأیوس نشوید.

شما ممکن است از انجام تمرینها در هر روز و به طور مداوم خسته شوید و حوصله انجام آنها را نداشته باشید. در نظر داشته باشید که پس از انجام فعالیتهای مشابه در هر روز به مدت 6 تا 8 هفته، عضلات شما با شرایط موجود وفق داده میشود. در نتیجه منجر به کاهش سوخت کالری شده و سوخت و ساز عضله کمتر میشود. سعی کنید در انجام تمرینات فاصله زمانی را رعایت کنید: سرعت خود را به مدت یک دقیقه بالا ببرید و سپس آهسته سرعت خود را کم کنید و این کار را تکرار کنید. سعی کنید تمرینات قدرتی مثل شنا، دوچرخه سواری را در برنامه خود قرار دهید.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

21 خرداد، 1395