شایعات ریزش مو

شایعات ریزش مو

آیا گذاشتن کلاه بیسبال دلیل تاسی سر برخی از مردان میتواند باشد؟ پاسخ سؤال منفی است. قرار دادن مداوم انگشتان در لا به لای موها، شانه کردن، شستن، پیچش موها و یا درست کردن موها هیچ کدام نمیتواند دلیل اصلی ریزش مو باشد.آرام باشید، شما با انجام این کارها در ریزش موهای خود دخیل نیستید. ریزش مو در بیشتر موارد ارثی میباشد.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 خرداد، 1395