انواع ریزش مو، بخش اول

انواع ریزش مو، بخش اول

ریزش موی درهم

این نوع ریزش مو یک عارضه طبیعی است که مو با افزایش سن تقلیل پیدا می کند. تعداد بیشتری از فولیکول های مو به فاز استراحت وارد می شوند و ریشه موهای به جای مانده کوتاه تر و تعداد آن ها کمتر می شود.

ریزش مو تکه ای

این نوع ریزش مو معمولا به صورت ناگهانی شروع می شود و سبب کچلی تکه ای در کودکان و جوانان می شود. این نوع ریزش مو ممکن است به طاسی کامل منجر شود اما در نود درصد افراد با این عارضه، مو پس از چند سال مجدداً رشد می کند.

ریزش مو کامل

در این حالت تمام موهای بدن به صورت کامل می ریزد

ریزش مو خودخواسته

در این اختلال روانی که معمولاً در کودکان دیده می شود، فرد موهای سر خود را می کند.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/default.htm

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

18 اردیبهشت، 1395