برای درمان اگزما چه بپوشیم؟

برای درمان اگزما چه بپوشیم؟

برای بهبود هر چه سریعتر اگزما، پوشیدن لباسهای گشاد جنس نرم همراه با بافتهای باز و راحت مانند جنس نخی توصیه میشود. از پوشیدن پارچههای تحریک کننده مانند پشم خودداری کنید.

تمام لباسهای جدید را قبل از استفاده آنها به منظورحذف هرگونه مواد شیمیایی مانند فرمالدئید بشویید چرا که میتوانند پوست شما را تحریک کنند. از مواد شویندهای استفاده کنید که بو یا رنگ خاصی ندارند. توصیه میشود لباسهای خود را دو بار برای حذف آثار مواد شوینده آبکشی نمایید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 خرداد، 1395