از لباس برای مخفی کردن آکنه استفاده نکنید!

از لباس برای مخفی کردن آکنه استفاده نکنید!

اگر جوشهای شما بر روی پیشانی باشند، شما ممکن است وسوسه شوید تا آنها را زیر یک پوشش تنگ و یا پیشانی بند پنهان کنید. اگر چه این روش برای یک مهمانی خوب است ولی بهتر است که شما با پرداخت هزینه بیشتر در پی رفع کامل آکنه باشید. چرا که گرما و اصطکاک میتواند آکنه را بدتر کند.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

23 خرداد، 1395