ورزشهای مقاومتی انجام دهید.

ورزشهای مقاومتی انجام دهید.

حتی اگر هدف شما به عنوان مثال شرکت در مسابقه دو ماراتون باشد، به راحتی با انجام تمرینات استقامتی در طولانی مدت میتوانید به آن دست یابید.

شما باید با قدرت و مقاومت به یادگیری و انجام تمرینات استقامتی بپردازید. هر چه عضلات شما قویتر شوند، روند سوزاندن کالری بیشتر میشود که این مسئله میتواند موجب جلوگیری از آسیب عضلانی گردد و استخوانهای شما را مقاوم کند.

برای مقاوم کردن عضلات به انجام تمرین با وزنه و یا تجهیزات دستی موجود در باشگاهها بپردازید. همچنین شما می توانید تمرینات استقامتی مانند حرکت شنا را انجام دهید. هر گروه از عضلات خود مانند بایسپس و ترایسپس را حداقل 2 روز بین انجام تمرینات استراحت دهید.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

25 خرداد، 1395