اصطلاحات آکنه- دانه های سرسیاه

اصطلاحات آکنه- دانه های سرسیاه

دانه های سرسیاه، کومدون هایی هستند که منافذی باز در سطح پوست می باشند. این دانه ها با چربی اضافی و سلول های مرده پوست پر شده اند. رنگ سیاه این دانه ها در مقایسه با نوع سفید آن به خاطر آلودگی نیست بلکه واکنش روغن اضافی روی پوست با هوا باعث می شود که رنگ سیاه و سفید تعیین شود. دانه های سرسیاه اغلب می توانند با داروهای مناسب درمان شوند.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

26 خرداد، 1395