تمرینات ورزشی خود را به طور صحیح انجام دهید.

تمرینات ورزشی خود را به طور صحیح انجام دهید.

اگر شما در حال انجام ورزش و یا وزنه برداری باشید و تمرینات خود را به طرز صحیح انجام ندهید، ممکن است به بدن خود آسیب وارد کنید. تصور نکنید که شما حرکات ورزشی خود را همیشه درست انجام می دهید.

اگر به باشگاه می روید با مربیان و یا کارکنان تناسب اندام مشورت کنید. آنها می توانند انجام تمرین شما را ببینند و در بهبود آن شما را راهنمایی کنند. همچنین شما می توانید مجلات تناسب اندام را بخوانید و یا به جستجوی فیلم های آنلاین در اینترنت بپردازید که تکنیک های صحیح انجام تمرینات ورزشی را نشان می دهند.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

27 خرداد، 1395