خال های مادرزادی

خال های مادرزادی

خال های مادرزادی خال هایی هستند که از بدو تولد ظاهر می شوند. این خال ها در یک درصد افراد ایجاد می شوند. این خال ها بیش از خال هایی که بعد از تولد ظاهر می شوند، ممکن است به ملانوم (سرطان) تبدیل شوند. در صورتی که قطر این خال ها بیش از یک پاک کن سر مدادی باشد یا هر نشانه ای از ملانوم هادر آن ها دیده شود، باید بررسی شوند.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/moles-freckles-skin

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1395