به کودکان خود کمک کنید تا خنک بمانند.

به کودکان خود کمک کنید تا خنک بمانند.

عرق کردن می تواند باعث خارش اگزما نیز بشود. جهت خنک نگه داشتن کودک خود لباس نازک و قابل تهویه مانند کتان به او بپوشانید. این گونه لباس های نازک باعث می شوند به آسانی و مطابق راحتی خود لباس ها را بپوشد یا از تن درآورد. خانه مخصوصا اتاق خواب او را خنک نگه دارید.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

29 خرداد، 1395