چگونه مو رشد می کند؟

چگونه مو رشد می کند؟

پوست سر شما منزل حدود 100،000 عدد مو می باشد. هر یک از این موها چرخه زندگی خود را دارد. یک فولیکول منجر به تولید یک مو می شود که این مو نیم اینچ در هر ماه رشد می کند. رشد مو به این ترتیب حدود 2 تا 6 سال ادامه دارد و بعد تقریبا یک ماه متوقف می شود. دور بعدی برای رشد موی جدید وقتی شروع می شود که موی قبلی می ریزد. در هر زمانی داده بیشتر موها در مرحله رشد هستند.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

30 خرداد، 1395