انواع ریزش مو، بخش دوم

انواع ریزش مو، بخش دوم

تلوژن افلوویوم

تلوژن افلوویوم ریزش موی موقت در تمام جمجمه است که به دلیل تغییر در چرخه رشد مو ایجاد می شود. تعداد زیادی از موها وارد فاز استراحت می شوند و موها نازک می شوند.

ریزش مو همراه با اسکار

اسکار همراه با ریزش مو در ریزش موی دایمی دیده می شود. شرایط التهابی پوست (سلولیت، فولیکولیت، آکنه)، و سایر اختلالات پوستی (مانند برخی از انواع لوپوس) اغلب توانایی بازسازی مو را از بین می برد. سشوار کشیدن داغ و کشیدن بیش از حد مو این ریزش مو را تشدید می کند.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/default.htm

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1395