آیا آلرژی در کودکان با اگزما در ارتباط است؟

آیا آلرژی در کودکان با اگزما در ارتباط است؟

آلرژی و اگزما گاهی با هم در ارتباطند. از دکتر بپرسید که آیا انجام تست آلرژی غذایی یا سایر آلرژی ها برای کودک شما ضروری است؟

از تشدید کننده های آلرژی مانند حیوانات خانگی مخصوصا در اتاق خواب کودک پرهیز کنید. ملحفه ها را گاهی با آب داغ بشویید و از پوشش ضد گرد و غبار روی تشک و بالش استفاده کنید. از فرش استفاده نکنید و در صورتی که ممکن است روی آن ها را با پارچه بپوشانید زیرا آلرژن ها را گیر می اندازند.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

30 خرداد، 1395