استرس در کودک شما میتواند اگزما را بدتر کند.

استرس در کودک شما میتواند اگزما را بدتر کند.

استرس می تواند باعث خارش و قرمزی برای کودکان دارای اگزما شود. به کودکتان کمک کنید تا این موقعیت های استرس زا را بشناسد مانند امتحانی مهم در مدرسه یا اجرای عمومی داشتن.

بعضی از راه حل ها: نفس عمیق بکشید، به چیزهای دیگری فکر کنید تا حواستان پرت شود و یا مدتی از آن موقعیت یا فعالیت سخت دست بکشید.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

31 خرداد، 1395