روش کمک کننده به کاهش وزن؛ برچسب غذاها را بخوانید.

روش کمک کننده به کاهش وزن؛ برچسب غذاها را بخوانید.

خواندن برچسب غذاها کمک می کند تا غذای سالم تر را انتخاب کنید و بتوانید مقادیر چربی، کالری، نمک و شکری که قرار است بخورید را چک کنید.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/obesity/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

03 تیر، 1395