آیا عفونت های پوستی بر روی اگزمای کودکان تأثیر دارد؟

آیا عفونت های پوستی بر روی اگزمای کودکان تأثیر دارد؟

به دنبال نشانه های عفونت پوستی مانند تب، قرمزی و گرمی در اطراف ناحیه تحت تاثیر اگزما روی پوست بگردید. احتمال عفونی شدن اگزما در کودکان بیشتر است.

اگر کودک شما عفونت پوستی مانند هرپس یا استاف داشته باشد ممکن است دکتر شما برای درمانش آنتی بیوتیک تجویز کند.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

04 تیر، 1395