روش کمک کننده به کاهش وزن؛ غذاها را حذف نکنید.

روش کمک کننده به کاهش وزن؛ غذاها را حذف نکنید.

هیچ غذایی را از برنامه غذایی لاغری خود حذف نکنید مخصوصا آن هایی را که دوست دارید. حذف کردن غذاها فقط اشتیاق شما را به آن ها بیشتر خواهد کرد.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/obesity/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

06 تیر، 1395