روش کمک کننده به کاهش وزن؛ هله هوله را در خانه نگه ندارید.

روش کمک کننده به کاهش وزن؛ هله هوله را در خانه نگه ندارید.

برای جلوگیری از وسوسه شدن با هله هوله ها مانند شکلات، بیسکویت و غیره آن ها را در خانه نگه ندارید. به جای آن میان وعده های سالم مانند میوه، کیک جو دو سر، پاپ کورن غیرشور یا غیرشیرین و آبمیوه را جایگزین کنید.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/obesity/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

07 تیر، 1395