پیلاتس و یوگا بر قدرت عضلات محوری چه تاثیری دارند؟

پیلاتس و یوگا بر قدرت عضلات محوری چه تاثیری دارند؟

این دو ورزش محبوب که تمام عضلات بدن را درگیر می کنند کمک می کنند تا عضلات محوری بدن یعنی بین ناحیه شکم و پشت قدرتمند شوند. این عضلات به فعالیت زیاد نیاز دارند. بعضی از حالت های یوگا همچنین می توانند برای عضلات پا و بالاتنه مفید باشند.


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

10 تیر، 1395