انجام اسکوات جهت تناسب اندام

انجام اسکوات جهت تناسب اندام

اگر تازه کار هستید با نسخه مبتدی اسکوات یعنی استفاده از توپ تمرینی شروع کنید. خلاف یک دیوار با توپ بین قسمت پایین کمر و دیوار بایستید پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید و در جلو بدن قرار دهید. بدن خود را راست نگه دارید با خم کردن زانوها و هیپ به آرامی بدن خود را پایین بیاورید و باسن خود را به به زمین نزدیک کنید، به آرامی به نقطه آغازین برگردید. زانوی شما باید بالای پاشنه پایتان بماند.

10 بار این حرکت را انجام دهید.


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1395