آیا ورزش بولینگ در تقویت عضلات بازو مؤثر است؟

آیا ورزش بولینگ در تقویت عضلات بازو مؤثر است؟

بولینگ می تواند شما را قوی تر کند. بسیاری از کسانی که بولینگ کار می کنند قوی تر شدن عضلات بازوی خود را حس می کنند. وزن توپ بولینگ تا 16 پوند میرسد که می تواند عضلات پا و شانه شما را هم درگیر کند. شما باید ورزشی که کل عضلات بدن را درگیر می کند را نیز انجام دهید تا سمت دیگر بدن که با آن بولینگ کار نمی کنید نیز تقویت شود.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/ss/slideshow-toning-workouts

http://tele-teb.com/

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

14 تیر، 1395