درمان اگزما برای کودکان

درمان اگزما برای کودکان

ناخن انگشت کودک خود را کوتاه و پوستش را مرطوب نگه دارید. با لباس های آزاد او را بپوشانید و مطمئن شوید که این لباس ها خیلی گرم نیستند. بستگی به این که شرایط چقدر حاد باشد دکتر ممکن است کورتیکواستروئید تجویز کند. همچنین داروهای نسخه ای دیگری نیز برای درمان کودکان دو سال به بالا وجود دارند.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1395