کاشت مو در زنان

کاشت مو در زنان

در این روش در مناطقی که موهای سر شروع به نازک شدن می کنند انجام می شود. مشکل این است که الگوی طاسی زن ها به گونه ای است که همه موها نازک می شوند و بسیار خوب بود که این مناطق محدود می شد همانند الگوی طاسی سر آقایان.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1395