آیا مواد آرایشی گیاهی همیشه بهتر هستند؟

آیا مواد آرایشی گیاهی همیشه بهتر هستند؟

هیچ اثبات علمی مبنی بر اینکه لوازم آرایشی و محصولات مراقبت از پوست آلی یا طبیعی برای پوست بهتر است؛ وجود ندارد. در برخی از موارد این محصولات ممکن است پوست را تحریک کند. بنابراین برای اولین بار در یک منطقه کوچک از بدن خود آن ها را تست کنید و سپس استفاده نمایید.

منبع:

http://www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-complexion-care

http://tele-tebcom

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1395