برای افزایش نشاط در یک صبح کسل کننده؛ تحرک داشته باشید

برای افزایش نشاط در یک صبح کسل کننده؛ تحرک داشته باشید

پیاده روی کوتاه داشته باشید یا بیرون از خانه دویدن آهسته را تمرین کنید. ورزش های قدرتی یا کششی انجام بدهید. کار ساده ای نیست که بعد از خواب شبانه تحرک داشته باشید ولی کمک کننده است. پس عینک آفتابی بزنید و از خانه بیرون بروید.

منبع:

http://7beautytips.com/how-to-look-fresh-and-radiant-after-a-sleepless-night/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

20 تیر، 1395