به صورت خود دست نزنید.

به صورت خود دست نزنید.

از دست زدن یا مالش صورت خود تا حد ممکن خودداری کنید. چرا که می تواند آکنه را بدتر کند. همچنین سعی کنید تلفن همراه خود را از صورت خود دور نگه دارید و از هدفون استفاده کنید. صورتتان را به دست های خود تکیه ندهید زیرا ممکن است چربی ها و میکروب های زیادی به همراه داشته باشد.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

20 تیر، 1395