چطور با یک ریزش موی زیاد کنار بیایم؟

چطور با یک ریزش موی زیاد کنار بیایم؟

این می تواند به عنوان یک چالش بزرگ مطرح شود. شما می توانید از بافت، کلاهگیس، یک روسری و یا یک کلاه استفاده نمایید.

اگر ریزش مو به نحوی شغل یا زندگی اجتماعی شما را تحت تاثیر قرار داده یا باعث شده که خانه را ترک نکنید، حتما با یک مشاور صحبت کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

20 تیر، 1395