برای آرایش کردن از پنبه استفاده کنید.

برای آرایش کردن از پنبه استفاده کنید.

توصیه می شود جهت استعمال لوازم آرایشی از توپ های پنبه ای استفاده نمایید و پس از هر بار استفاده آن را به دور بیاندازید. اگر شما از دست خود استفاده می کنید، حتما اول آنها خوب بشویید و تنها با استفاده از نوک انگشتان خود کرم را بر صورت بمالید. همچنین قبل از آرایش پوست خود را تمیز کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

21 تیر، 1395