از تغییر رنگ مویتان به صورت افراطی جدا خودداری کنید.

از تغییر رنگ مویتان به صورت افراطی جدا خودداری کنید.

شاید رنگ موهای شما تیره است و تمایل دارید که موهایتان بلوند باشد و یا برعکس یک خانم با موهای بلوند می خواهد رنگ موهایش تیره تر شود. آگاه باشید که شما خطر آسیب به موهایتان را با تغییر رنگ شدید تر خواهید کرد. برخی از متخصصان پوست توصیه می کنند که رنگ موهایتان را در حالت طبیعی حفظ کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

21 تیر، 1395