بهتر است موهایتان را کمتر شانه کنید.

بهتر است موهایتان را کمتر شانه کنید.

شانه کردن مو به صورت خشن و ناگهانی می تواند موجب ریزش موهایتان گردد. برخی از ریزش مو ها طبیعی است. برای مثال اکثر مردم هر روز 50 تا 100 تار مو خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از ریزش مو در حالت طبیعی، استفاده از یک برس با نوک توپی نرم توصیه می شود. نکته دیگر اینکه هرگز موهای خود را هنگام خیس بودن شانه نکنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 تیر، 1395