سعی کنید موهایتان به صورت طبیعی خشک شوند.

سعی کنید موهایتان به صورت طبیعی خشک شوند.

ضربه زدن و فشردن موها با حوله جهت خشک شدن سریع می تواند منجر به ریزش موهایتان گردد. موهای شما ظریف و حساس است و به خصوص با خشک شدن با گرما به شدت آسیب می بیند. صبر کنید تا موهایتان به خودی خود خشک شوند و پس از آن شانه بزنید. به این صورت می توانید از ریزش موهایتان تا حد زیادی جلوگیری کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

23 تیر، 1395