مزایای استفاده از مشاوره اختصاصی تِله طب

مزایای استفاده از مشاوره اختصاصی تِله طب

- دسترسی سریع به پزشک دلخواه

- کاهش هزینه های ویزیت حضوری (در مواقعی که نیاز به نوشتن نسخه نیست)

- کاهش هزینه های سفر

- عدم نیاز به استفاده از افراد همراه و اتلاف وقت ایشان

- امکان استفاده از این محیط به جای مراجعات چندباره به پزشک (فالوآپ)

- امکان استفاده از یک محیط امن و خصوصی برای طرح پرسش های پزشکی

- امکان بارگذاری عکس در محیط گفتگو


دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

24 مرداد، 1395