بروز آکنه در بزرگسالان رایج است

بروز آکنه در بزرگسالان رایج است

یک محرک بزرگ برای شروع آکنه دوران بلوغ است. تغذیه و استانداردهای زندگی به خصوص در دختران، در طول 40 سال گذشته کاهش یافته است و این موضوع عامل اصلی بروز آکنه است. در حال حاضر بروز آکنه در دختران از سن 7 سالگی غیر معمول نیست. بروز شدید آکنه در بزرگسالان بسیار رایج است و در زنان در سن 30، 40، 50 و حتی بعد از آن نیز ادامه دارد!


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

31 مرداد، 1395