به ریختن موهای خود بیش از حد فکر نکنید

به ریختن موهای خود بیش از حد فکر نکنید

برخی از کارشناسان مو تخمین می زنند که ما ممکن است 100 یا تعداد بیشتری تار مو را در یک روز از دست بدهیم. این موضوع دلیل برای ریزش مو ودر نهایت طاس شدن شما نمی باشد. حدود 90 درصد از 100.000 فولیکول های موی شما را در حال تولید مو در هر زمان هستند. 10٪ دیگر در یک (تلوژن) مرحله استراحت هستند و مو پس از حدود 2 تا 3 ماه می ریزد. در نهایت توسط موهای جدید جایگزین و چرخه رشد دوباره شروع می شود.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

10 شهریور، 1395